keyvisualHome
Paardencentrum
Agenda/ Nieuws
Lesindeling 2019/20
Fotoalbum
Formulier Aanmelding
Pensionstalling
Rusthuis
Huisregels
Menbewijs
Lessen en verhuur
Contact
 Privacy beleid

BELANRIJKE INFORMATIE BESTEMD VOOR RUITERS, PENSIONKLANTEN EN BEZOEKERS VAN HET PAARDENCENTRUM ‘OP DE HEEGSWAL ‘.

 

Welkom op ons Paardencentrum.

Wij vinden veilig en verantwoord paardrijden en mennen erg belangrijk.

Wij nemen waar nodig is onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid. We willen u er op wijzen dat er ook een eigen verantwoording ligt bij u als klant of bezoeker van het Paardencentrum.

Daarom volgen hieronder enkele adviezen over de uitrusting, lessen en regels.  

 

    HUISREGELS Paardencentrum  “Op de Heegswal” .

 

Ten behoeve van de veiligheid en het paardrij-plezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels.

Wij rekenen op uw medewerking.

 

   Voor iedereen geldt :

• Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.

• Niet rennen en schreeuwen op stal, ook rond de rijbaan dient rust te zijn

• Er mag in de stallen en te paard niet worden gerookt .

• Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.

• De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet altijd direct na gebruik te worden opgeruimd.

• Auto’s dienen geparkeerd te worden op de parkeerplaats.

• In de stallen en de overige ruimten welke beschikbaar worden gesteld aan de pensionklanten mogen geen eigen

dranken en of gerechten worden bereid.

• Honden mogen alleen aan de lijn op het terrein  komen en worden niet toegestaan in de stallen.

U blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor problemen omtrent uw paard. U dient zelf de uitwerpselen op te ruimen.

 

   Voor iedere ruiter geldt:

• Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen. 

Tijdens het rijden voldoet de ruiter aan de veiligheidseisen betreffende een veiligheidscap, kleidng en rijlaarzen of chaps.

• Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.

• Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar stal begeleiden en op- en afzadelen als dit onder toezicht van personeel gebeurt.

• Klanten of vrijwilligers mogen paarden zonder toezicht verzorgen wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretisch en praktische instructie hebben gevolgd .

• Indien uw paard of pony mest buiten zijn stal, dient u dit zelf op te ruimen, mocht de daarvoor bestemde kruiwagen vol zijn dan dient u deze op de mesthoop te legen.

• U kunt u paard of pony poetsen op de poetsplaatsen of in de box zelf.

• Voordat u uw paard of pony uit de stal haalt, wilt u dan de hoeven eerst even uit krabben.

• Aan de box mag u alleen uw halster laten hangen. 

 

 

   Algemene Huisregels .

 

De paarden worden 2 keer per dag gevoerd door het Paardencentrum. Op verzoek van de pensionklant kan het paard krachtvoer worden gegeven  . Krachtvoer en medicatie zijn voor eigen rekening.

Mits de weersomstandigheden en de conditie van de weide het toelaten krijgen de paarden in de zomerperiode overdag weidegang. Dit word bepaald door het Paardencentrum..

 

De eigenaar is verantwoordelijk voor het schoon en netjes houden van de paardenbox.

Materiaal en stro gebruikt u van het Paardencentrum. Er mag stro naar behoefte worden gepakt, maar het is niet de bedoeling dat er schoon stro op de mestplaats terecht komt.

Graag de mest zover mogelijk achterin de mestplaats brengen.

De pensionklant is verplicht na uitmesten en/of gebruik binnen en buitenbak, alles netjes achter te  laten en nergens  geen mest etc. achter te laten.  Het gebruikte materiaal graag weer op de daarvoor bestemde plaatsen terugbrengen.

 

Als pensiongast bent u alle dagen van de week welkom om van uw paard / pony te genieten. Zondags wordt er niet uitgemest .

Wij zouden het waarderen als u onze zondagrust in acht wilt nemen.

 

De eigenaar is verantwoordelijke voor de gezondheid van zijn paard/pony. Bezoek van de dierenarts of hoefsmid kunt u zelf regelen. Dit kan ook in overleg met het Paardencentrum voor eventuele grote visites.

 

Voor elke eigenaar is er ruimte voor het plaatsen van een zadelkast. Eigendommen behoren uitsluitend in deze kast te worden opgeborgen.

 

Gebruik van de binnen en buitenbak.

Buiten de lessen om mag u vrij gebruik maken van de buiten/ binnenbak. Graag 15 minuten voor aanvang van de lessen de bak verlaten. Het Paardencentrum behoort aan te geven wanneer er activiteiten zijn in de manege zodat u geen gebruik kunt maken van de bakken.

 

De paarden mogen alleen onder toezicht worden losgelaten in de bakken . Dit om vernielingen te voorkomen.

Top
Paardencentrum "Op de Heegswal". | info@paardencentrumopdeheegswal.nl